Top
تعیین توالی یک طرفه توام با خالص سازی
تماس بگیرید

تعیین توالی یک طرفه توام با خالص سازی

 تعیین توالی (Sequencing)

جهت تعیین توالی فرم مربوطه را از  اینجا  دانلود فرموده و به ادرس dnabiotechco@gmail.com  ارسال بفرمایید. 

متعاقبا جهت ارسال نمونه با شما هماهنگ خواهد شد.

زمان اعلام نتایج: 5 الی 6 روز کاری!

 

نحوه آماده سازی و ارسال نمونه ها

 • غلظت مناسب ۲۵ نانوگرم در هر میکرولیتر نمونه است. به عنوان معیار ۱ میکرولیتر از نمونه روی ژل ۱% آگارز بایستی باند قابل مشاهده ایجاد نماید.
 • برای خوانش هر ۱۰۰ باز، ۱۰ نانوگرم لازم می باشد، بنابر این برای خوانش ۵۰۰ باز ارسال حداقل ۵۰ نانوگرم ضروری است. حداقل 20 میکرولیتر برای هر نمونه در تیوپ های 0.2 میلی لیتری ارسال شود.
 • محصول PCR تک باند، فاقد اسمیر و تخلیص شده باشد. نمونه ها در آب ارسال شوند. نمونه های ارسالی در TE نتایج تعیین توالی مناسبی ندارند. ارسال تصاویر ژل های مربوط به نمونه ها حتمامفید است پس ارسال گردد.
 • پرایمرها بایستی از غلظت مناسب ۱۰pmol/ulیا ۱۰ میلی مولار برخوردار باشند و به ازای هر بار خوانش حداقل 5 میکرولیتر پرایمر فوروارد (F)یا معکوس (R) ارسال گردد. اگر قرار باشد به طور مثال یک محصول PCR مشخص در 10 نمونه بیمار با یک پرایمر فوروارد به صورت یک طرفه خوانش شود حداقل 50 میکرولیتر پرایمر فوروارد ارسال گردد.
 • اگر پلیت برای خوانش دارید نمونه ها باید در پلیت های ۹۶ خانه یا تیوب های 0.2 میلی لیتری با درب بسته و پوشانده شده بوسیله پارافیلم ارسال گردند. در ضمن لازم است نام هر نمونه روی تیوب با یک لیبل خوانا و منحصر به فرد مشخص گردد تا مشابه دیگر نمونه های ارسالی نباشد.
 • توصیه می گردد نمونه ها روی یخ ارسال گردند. در این صورت جهت جلوگیری از مرطوب شدن احتمالی نمونه ها، آنها را داخل کیسه/ زیپ کیپ قرار دهید. جهت ارسال با شرکت هماهنگ کنید.
 • اطلاعات بیشتر در مورد شرایط شرایط آماده سازی خدمات تعیین توالی سکانس سنگر در متن فرم آورده شده است.

 شرایط سکانس مجدد

 نمونه های ارسالی شما به سه دلیل عمده ممکن است به نتیجه مطلوب نینجامد.

 • کیفیت نامطلوب نمونه ها ارسال شده (حجم ناکافی یا غلطت مغایر با پروتوکل اعلام شده مرکز، خطای pipetting، نشتی یا تبخیر نمونه به دلیل استفاده از ویال نامرغوب، وجود باند غیر اختصاصی، ناخالصی، مهار کننده ها و ساختار های ثانویه، وجود توالی های هترو و یا همو پلیمر)
 • طراحی یا کیفیت نامطلوب آغازگر(طراحی نامطلوب و غیر اختصاصی پرایمر، ناخالصی های همراه پرایمر، حجمناکافییاغلطتمغایرباپروتوکلاعلامشدهمرکز)
 • خطای آزمایش(خطای انسانی اپراتور، خطای مواد مصرفی و محلول های کاربردی، خطای دستگاه)

 در صورت عدم رضایت از نتایج حق درخواست خوانش مجددre-sequencingبرای شما فراهم است.

برای درخواست توالی یابی مجدد به شرایط زیر دقت نمایید

 • امکان درخواستre-sequencingو یا بازگشت باقیمانده نمونه ها تا یک هفته پس از تحویل نتایج امکانپذیر است. بدلیل تعدد نمونه های دریافتی و محدودیت فضا شرکت مسئولیتی در قبال اوت شدن نمونه ها پس از این بازه زمانی ندارد.
 • در صورت وجود تفاوت نتیجه سکانس مجدد با سکانس اولیه، خطای دستگاه، مواد یا اپراتور در خوانش اولیه در نظر گرفته می شود و این سکانس رایگان خواهد بود.

 

 • در صورت یکسان شدن نتیجه هر دو سکانس، خطای نمونه/پرایمر تلقی گشته و درخواست کننده هزینه سکانس مجدد (قیمت کامل سکانس) را می باید پرداخت نماید.
 • در صورت اطمینان از صحت نمونه های ارسالی، امکان درخواست سکانس مجدد دوم همچنان امکان پذیر است. در صورت عدم تفاوت نتیجه هزینه دو سکانس مجدد دریافت میگردد و پس از آن سکانس مجدد دیگر قابل درخواست نیست.

 


آماده سازی نمونه به صورت خلاصه

 1.  حداقل حجم نمونه به ازای هر خوانش 20 تا 25 میکرولیتر است (غظت: 25 تا 30 نانوگرم در هر میکرولیتر). اگر محصول PCR به خالص سازی نیاز دارد بهتر است حجم بیشتری لحاظ گردد.
 2. لطفا نمونه ها داخل میکروتیوب 0/2 ارسال شوند. 
 3.  حجم پرایمر مورد نیاز، به ازای 1  خوانش، ul 20-15  (غلظت pM 10 در ul) است. برای تعداد بیشتر خوانش به ازای هرخوانش ul 10 به حجم پرایمر ارسالی اضافه کنید.
 4.  لطفا نام را به صورت خوانا با مارکر مقاوم به آب روی  ویال ها بنویسید. حتماً درب تیوب ها را با پارافیلم به طور کامل ببندید.
 5.  حتی الامکان تمام اطلاعات خواسته شده را در فرم بنویسید و هیچ قسمتی را رها نکنید.
 6. اگر توضیح اضافه ای در مورد نمونه ها،تعیین توالی، صدور فاکتور و ... دارید می توانید از بخش پیام رسان سایت استفاده کنید.
 7.  محصول PCR می بایست تک باند، فاقد اسمیر و تخلیص شده باشد. لطفاً یا خودتان تخلیص را انجام دهید یا در فرم  درخواست تخلیص نمایید. 
 8.  DNA را در آب ارسال کنید و از ارسال آن در بافر TE اجتناب کنید. 
 9. توصیه می شود نمونه ها را روی یخ بفرستید، در این صورت جهت جلوگیری از مرطوب شدن احتمالی نمونه ها، آنها را داخل نایلون/ زیپ کیپ مناسب قرار دهید.
 10. نمونه ها را با هماهنگی به نشانی موجود ذر سایت ارسال کنید و یا طبق هماهنگی، منتظر پیک ما باشید.

ارسال نمونه

توصیه می شود نمونه ها را روی یخ بفرستید، جهت جلوگیری از مرطوب شدن احتمالی نمونه ها، آنها را داخل کیسه/ زیپ کیپ مناسب قرار دهید.

حتماً فرم تکمیل شده، به آدرس dnabiotechco@gmail.com ارسال شود.

حمل و نقل از شهرستان 

نمونه ها به آدرس شرکت ارسال شوند

 1. داخل پاکت و توسط پست پیشتاز
 2. از طریق شرکت های حمل و نقل بین شهری مانند تیپاکس، چاپار و ...

نظرات کاربران

نظر بدهید