Top
پنس استیل سوزن گیر 12 سانتی (کوچک)
بزودی

پنس استیل سوزن گیر 12 سانتی (کوچک)

پنس استیل سوزن گیر 12 سانتی (کوچک) 


 

نوک صاف که در سمت داخلی دندانه دار است.

12 سانت

استیل زنگ نزن

www.kalazist.ir


 

پنس سوزن گیر یا needle-holder-forceps:

ابزاری کاربردی برای افرادی است که کار ظریف انجام می دهند و با قطعات کوچک سرو کار دارند .

این ابزار دسته هایی شبیه قیچی و قفل شونده جهت نگه داشتن سوزن جراحی دارد.

 

 


محصولات مشابه